AIDS InfoNet Logo
This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.

The Henry J. Kaiser Family Foundation
Site of the Week
November 2003

The Health Leader Award 2006
The Health Leader Award 2006

The HOPE Reward

Med411.com Medical Award

HealthAtoZ.com Featured Site Award

BuscaSalud.com

IBS Tales Hope Award

HealingWell.com Editor's Choice Award

Listed in Listed in Treasures of the Internet


AIDS InfoNet Logo.  The AIDS InfoNet - Reliable, Up-to-Date AIDS Treatment Information
International Association of Providers of AIDS Care
Reviewed February 24, 2014

Fact Sheet 413

ddI (Видекс®)


  • КАКВО Е ddI?
  • КОЙ ТРЯБВА ДА ВЗЕМА ddI?
  • КАК СТОИ ВЪПРОСЪТ С РАЗВИВАНЕ НА РЕЗИСТЕНТНОСТ КЪМ ddI?
  • КАК СЕ ВЗЕМА ddI?
  • КАКВИ СА СТРАНИЧНИТЕ ЕФЕКТИ?
  • КАК ddI ВЗАИМОДЕЙСТВА С ДРУГИТЕ ЛЕКАРСТВА?

 


КАКВО Е ddI?

 ddI (Видекс®) е медикамент, използван като компонент на антиретровирусната терапия (АРТ). Произвежда се от фирмите Bristol-Myers Squibb и Barr Laboratories. ddI е също така известен и като didanosine или dideoxyinosine.
ddI е от класа на нуклеозидните инхибитори на обратната транскриптаза (НИОТ). Тези лекарства блокират действието на ензима обратна транскриптаза. Този ензим променя генетичния материал на ХИВ от РНК в ДНК. Това трябва да стане преди генетичния код на ХИВ да бъде внесен в генетичния код на инфектираната клетка.


КОЙ ТРЯБВА ДА ВЗЕМА ddI?

ddI беше одобрен през 1991 година като антиретровирусен медикамент за употреба при хора с ХИВ-инфекция. Генеричната версия беше одобрена през 2004. Действието не медикамента е изследвано при възрастни и деца над 2 седмична възраст.
Няма абсолютни правила кога да се започне АРТ. Ти и твоят лекар трябва да вземете под внимание броя на твоите CD4 клетки, твоя вирусен товар, евентуални симптоми, които имаш, както и твоята подготвеност да започнеш терапия. В листовка 404 има повече информация относно препоръките за ползване на АРТ.
Ако вземаш ddI в комбинация с други АРВ медикаменти, ще можеш да понижиш твоя вирусен товар до много ниски нива и да повишиш броя на твоите CD4 клетки. Това означава да останеш здрав за по-дълго време.


КАК СТОИ ВЪПРОСЪТ С РАЗВИВАНЕ НА РЕЗИСТЕНТНОСТ КЪМ ddI?

Много от новите вирусни копия на ХИВ са мутантни. Те се различават леко от изходната форма на вируса. Някои мутантни форми продължават да се възпроизвеждат независимо, че ти вземаш лекарство, което спира “обикновения” ХИВ. Когато това се случи, даденото лекарство ще спре да действа. Това се нарича “развиване на резистентност”. В листовка 126 има повече информация по въпроса.

Понякога, когато ХИВ стане резистентен към медикамент, който приемаш, то вирусът ще е резистентен и към други антиретровирусни медикаменти, независимо,че никога не си ги приемал. Това се нарича кръстосана резистентност.

Резистентност може да се развие бързо. Поради това е от особена важност да приемаш АРТ според указанията, навреме и без да пропускаш или намаляваш дозите.


КАК СЕ ВЗЕМА ddI?

Понастоящем се използва бавно действащата капсула на ddI, позната като Видекс® ЕС. Приема се една капсула веднъж на ден. Видекс® ЕС не съдържа буфер и по този начин се намаляват страничните ефекти и лекарствените взаимодействия. Видекс ЕС® трябва де се взема на празен стомах. Да не се дъвче, капсулата се поглъща цяла.
Препоръчваната доза ddI за възрастни зависи от теглото на пациента. При хора над 60 кg, дозата е 200 mg (когато се приемат таблетки) и 250 mg (когато се приема под формата на прахче) два пъти на ден. За тежащите под 60 кg, дозата е 125 mg (когато се приемат таблетки) и 167 mg (когато се приема под формата на прахче) отново два пъти на ден.

Друга дозировка на ddI може да бъде приемана веднъж на ден. При нея се вземат две 200 mg-ови таблетки. В американските препоръки за лечение на ХИВ-инфекция обаче се казва, че дозировката два пъти на ден е за предпочитане. Дозировката веднъж на ден би следвало да се предписва само на възрастни, които имат специална нужда от прием на лекарствата веднъж на ден. Ако искаш да промениш честотата на прием на ddI, говори със своя лекар.

Ако имаш проблеми с черния дроб или бъбреците, може да се наложи дозата на ddI да бъде понижена.

ddI не може да бъде усвоен в киселинна среда. ddI се взема на празен стомах, поне 1 час преди или 2 часа след хранене. Приемът на ddI с храна може да понижи нивата на медикамента в кръвта до 50%.


КАКВИ СА СТРАНИЧНИТЕ ЕФЕКТИ?

Когато започнеш който и да е от АРВ медикаментите, може да имаш временни странични ефекти като главоболие, високо кръвно налягане или цялостно неразположение. Тези странични ефекти обикновено отшумяват с течение на времето.

Най-често срещаните странични ефекти при прием на ddI са диария, главоболие, повръщане и обриви.

Най-сериозните странични ефекти от ddI са периферна невропатия, панкреатит и млечна ацидоза.

Периферната невропатия е вид увреждане на нервите. То се появява при около 20% от хората, вземащи ddI. Симптомите са гъдел, изтръпване, или рязко затопляне в стъпалата, краката или ръцете. Това нервно увреждане е обикновено временно и отминава при преустановяване приема на ddI, или при намаляване на дозата. Ако продължиш обаче да вземаш ddI след като нервното увреждане се е появило, то то може да стане необратимо. В листовка 555 има повече подробности за периферната невропатия.

Панкреатит означава възпаление на панкреаса. Панкреасът от своя страна е голяма жлеза, намираща се зад стомаха. По-малко от 7% от хората, вземащи ddI, получават този страничен ефект. Той обикновено се проявява през първите няколко месеца от приема на медикамента. Панкреатитът може да бъде фатален. Ако вземаш ddI и изпитваш рязка болка в областта на стомаха, гърба или отстрани и едновременно с това имаш гадене и повръщане, спри да вземаш ddI
и незабавно се обади на лекаря си. Панкреатитът се среща по-често при по-възрастни пациенти, при хора, които са имали това заболяване преди и при тези с проблемни бъбреци.

Млечната (лактатна) ацидоза представлява нятрупване на млечна киселина в кръвта. Тя е вторичен продукт от ненормалното производство на енергия от клетките. Може да бъде предизвикана от увреждане на митохондриите. В листовка 556 има повече информация за митохондриалната токсичност. Млечната ацидоза може да доведе до сериозни увреждания на панкреаса и черния дроб. Симптомите на млечната ацидоза включват загуба на тегло, болки в стомаха и чувство на преумора.


КАК ddI ВЗАИМОДЕЙСТВА С ДРУГИТЕ ЛЕКАРСТВА?

ddI може да е по-ефикасен ако се взема с hydroxyurea. Това обаче повишава риска от панкреатит.

Метадонът понижава нивата на ddI в кръвта.
Да не се комбинира ddI с ddC (zalcitabine, Хивид®) или d4T (stavudine, Зерит®).

Бременните жени не трябва да използват ddI и d4T заедно заради повишения риск от млечна ацидоза.

Tenofovir (Виреад®) повишава нивата на ddI. ddI и tenofovir не трябва да се използват заедно, особено при пациенти с висок вирусен товар и нсък брой на CD4 клетките. Някои ХИВ-серопозитивни имаха сериозни странични ефекти поради високите нива на ddI.
Ribavirin (използван за третиране на хепатит C) повишава нивата на ddI и по този начин повишава и риска от странични ефекти, свързани с ddI. Ribavirin и ddI не трябва да се използват съвместно.
 


Back to Fact Sheet CategoriesInternational Association of Providers of AIDS Care

 

The AIDS InfoNet is a project of the International Association of Providers of AIDS Care.
webmaster@aidsinfonet.org

 

United States National Library of Medicine

Partially funded by the National Library of MedicineSearch Our Site
Newest Fact Sheets
Print This Fact Sheet
You can print this fact sheet on a single page in Microsoft Word (.doc) format or Adobe Acrobat (.pdf) format. Click on the links below to open the document in your browser and then print it.
 Adobe Acrobat PDF
 Microsoft Word

You can print directly from your browser using the link below. The printout will probably go onto a second page.
 Print Version (Web)

Monthly E-mail Updates

The InfoNet updates its Fact Sheets frequently. A listing of each month's changes is posted to several e-mail lists.

If you would like to receive this monthly update by personal e-mail, please click on the SUBMIT button.

SUBMIT