AIDS InfoNet Logo
This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.

The Henry J. Kaiser Family Foundation
Site of the Week
November 2003

The Health Leader Award 2006
The Health Leader Award 2006

The HOPE Reward

Med411.com Medical Award

HealthAtoZ.com Featured Site Award

BuscaSalud.com

IBS Tales Hope Award

HealingWell.com Editor's Choice Award

Listed in Listed in Treasures of the Internet


AIDS InfoNet Logo.  The AIDS InfoNet - Reliable, Up-to-Date AIDS Treatment Information
International Association of Providers of AIDS Care
Reviewed February 4, 2014

Fact Sheet 418

ТРИЗИВИР® (AZT + 3TC + Abacavir)


 

• КАКВО Е ТРИЗИВИР®?
• КОЙ ТРЯБВА ДА ВЗЕМА ТРИЗИВИР®?
• КАК СТОИ ВЪПРОСЪТ С РАЗВИВАНЕ НА РЕЗИСТЕНТНОСТ КЪМ ТРИЗИВИР®?
• КАК СЕ ВЗЕМА ТРИЗИВИР®?
• КАКВИ СА СТРАНИЧНИТЕ ЕФЕКТИ?
• КАК ТРИЗИВИР® ВЗАИМОДЕЙСТВА С ДРУГИТЕ ЛЕКАРСТВА?


КАКВО Е ТРИЗИВИР®?
Тризивир® е комбиниран медикамент, съдържащ три антиретровирусни медикамента: Ретровир® (zidovudine, AZT), Епивир® (lamivudine, 3TC) и Зиаген® (abacavir). Произвежда се от фирмата GlaxoSmithKline.
Лекарствата, влизащи в състава на Тризивир® са от класа на нуклеозидните инхибитори на обратната транскриптаза (НИОТ). Тези лекарства блокират действието на ензима обратна транскриптаза. Този ензим променя генетичния материал на ХИВ от РНК в ДНК. Това трябва да стане преди генетичния код на ХИВ да бъде внесен в генетичния код на инфектираната клетка.


КОЙ ТРЯБВА ДА ВЗЕМА ТРИЗИВИР®?
Тризивир® беше одобрен като антиретровирусен медикамент за употреба при хора с ХИВ-инфекция. Тризивир® не бива да се използва при деца на възраст под 12 години, при хора, тежащи под 40 кг, както и при хора с бъбречни проблеми.
Няма абсолютни правила кога да се започне АРТ. Ти и твоят лекар трябва да вземете под внимание броя на твоите CD4 клетки, твоя вирусен товар, евентуални симптоми, които имаш, както и твоята подготвеност да започнеш терапия. В листовка 404 има повече информация относно препоръките за ползване на АРТ.
Ако вземаш Тризивир® в комбинация с други АРВ медикаменти, ще можеш да понижиш твоя вирусен товар до много ниски нива и да повишиш броя на твоите CD4 клетки. Това означава да останеш здрав за по-дълго време.
Тризивир® е медикамент, в състава на който влизат два АРВ медикамента. Поради таза причина, в някои случаи може да е по-удобно да се използва Тризивир® вместо някои други комбинации от лекарства. Това може да доведе до по-малко пропуснати дози и съответно до по-добър контрол върху ХИВ-инфекцията.
Тризивир® понякога се използва като цялостна тройна комбинация в една таблетка. Тази комбинация обаче се оказа не така ефикасна, както комбинациите, съдържащи не-нуклеозиден инхибитор на обратната транскриптаза или протеазни инхибитори. Тризивир® самостоятелно може да се използва само в много специални случаи.
При някои ко-инфектирани ХИВ-серопозитивни, хепатит Б-инфекцията се влоши след като те преустановиха приема на 3TC, който е част от Тризивир®. Необходимо е да си направиш тест за хепатит Б преди да започнеш терапия с Тризивир® за ХИВ-инфекцията. Ако имаш хепатит Б и спреш Тризивир®, лекарят ти ще трябва да проследява обстойно чернодробните ти функции в течение на няколко месеца. В листовка 506 има повече информация за хепатит.


КАК СТОИ ВЪПРОСЪТ С РАЗВИВАНЕ НА РЕЗИСТЕНТНОСТ КЪМ ТРИЗИВИР®?
Много от новите вирусни копия на ХИВ са мутантни. Те се различават леко от изходната форма на вируса. Някои мутантни форми продължават да се възпроизвеждат независимо, че ти вземаш лекарство, което спира “обикновения” ХИВ. Когато това се случи, даденото лекарство ще спре да действа. Това се нарича “развиване на резистентност”. В листовка 126 има повече информация по въпроса.
Понякога, когато ХИВ стане резистентен към медикамент, който приемаш, то вирусът ще е резистентен и към други антиретровирусни медикаменти, независимо,че никога не си ги приемал. Това се нарича кръстосана резистентност.
Резистентност може да се развие бързо. Поради това е от особена важност да приемаш АРТ според указанията, навреме и без да пропускаш или намаляваш дозите.


КАК СЕ ВЗЕМА ТРИЗИВИР®?
Тризивир® се взема под формата на таблетка през устата. Нормалната доза за възрастни е една таблетка два пъти на ден. Всяка таблетка съдържа 300 mg AZT, 150 mg 3TC и 300 mg abacavir.
Тризивир® може да бъде приеман с храна или между храненията.
Дозата на 3TC трябва да се намали при хора, които тежат по-малко от 50 кг. На хората, тежащи по-малко от 50 кг, обикновено не се предписва Тризивир®.


КАКВИ СА СТРАНИЧНИТЕ ЕФЕКТИ?
Когато започнеш който и да е от АРВ медикаментите, може да имаш временни странични ефекти като главоболие, високо кръвно налягане или цялостно неразположение. Тези странични ефекти обикновено отшумяват с течение на времето.
Най-често срещаните странични ефекти при употреба на Тризивир® са същите както при AZT, 3ТС и abacavir. Те включват главоболие, разстроен стомах, гадене и чувство на умора. Вж. листовка 551 за повече подробности относно чувството на умора.
Най-сериозните странични ефекти от AZT са анемия, гранулоцитопения и миопатия. Те се появяват само при малък брой хора, но ако се появат, твоят лекар може да препоръча преустановяване приема на Тризивир® и замяната му с други медикаменти. Вж. листовка 411.
Най-сериозният страничен ефект от abacavir е реакцията на свръхчувствителност. Около 8% от хората, които вземат abacavir получават тази реакция. Те трябва да спрат медикамента и не трябва да възобновяват употребата му в бъдеще, защото това може да доведе до потенциално животозастрашаващо състояние.
Реакцията обикновено се проявява през първите две седмици след започване на приема на abacavir. Пациентите имат поне два от следните симптоми: втрисане, обриви, главоболие, цялостно неразположение, липса на енергия, гадене, повръщане, диария или болки в стомаха, кашлица, недостиг на въздух или възпалено гърло. Ако се появи някой от гореспоменатите симптоми, докато вземаш Тризивир®, се свържи незабавно със своя лекар.
В листовка 416 има повече подробности за реакцията на свръхчувствителност към abacavir.


КАК ТРИЗИВИР® ВЗАИМОДЕЙСТВА С ДРУГИТЕ ЛЕКАРСТВА?
Тризивир® не трябва да се взема с ddC (zalcitabine, Хивид®) или с d4T (stavudine, Зерит®).
Нивата в кръвта на 3TC могат да бъдат повишени от bactrim или septra. Вж. листовка 535 за повече информация относно тези медикаменти.
Страничните ефекти от AZT могат да се засилят ако вземаш някои други медикаменти. Уведоми лекаря си за всичко, което приемаш.

 

 


Back to Fact Sheet CategoriesInternational Association of Providers of AIDS Care

 

The AIDS InfoNet is a project of the International Association of Providers of AIDS Care.
webmaster@aidsinfonet.org

 

United States National Library of Medicine

Partially funded by the National Library of MedicineSearch Our Site
Newest Fact Sheets
Print This Fact Sheet
You can print this fact sheet on a single page in Microsoft Word (.doc) format or Adobe Acrobat (.pdf) format. Click on the links below to open the document in your browser and then print it.
 Adobe Acrobat PDF
 Microsoft Word

You can print directly from your browser using the link below. The printout will probably go onto a second page.
 Print Version (Web)

Monthly E-mail Updates

The InfoNet updates its Fact Sheets frequently. A listing of each month's changes is posted to several e-mail lists.

If you would like to receive this monthly update by personal e-mail, please click on the SUBMIT button.

SUBMIT