AIDS InfoNet Logo
This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.

The Henry J. Kaiser Family Foundation
Site of the Week
November 2003

The Health Leader Award 2006
The Health Leader Award 2006

The HOPE Reward

Med411.com Medical Award

HealthAtoZ.com Featured Site Award

BuscaSalud.com

IBS Tales Hope Award

HealingWell.com Editor's Choice Award

Listed in Listed in Treasures of the Internet


AIDS InfoNet Logo.  The AIDS InfoNet - Reliable, Up-to-Date AIDS Treatment Information
International Association of Providers of AIDS Care
Reviewed January 31, 2014

Fact Sheet 419

TENOFOVIR (Виреад®)


  • КАКВО Е TENOFOVIR?
  • КОЙ ТРЯБВА ДА ВЗЕМА TENOFOVIR?
  • КАК СТОИ ВЪПРОСЪТ С РАЗВИВАНЕ НА РЕЗИСТЕНТНОСТ КЪМ TENOFOVIR?
  • КАК СЕ ВЗЕМА TENOFOVIR?
  • КАКВИ СА СТРАНИЧНИТЕ ЕФЕКТИ?
  • КАК TENOFOVIR ВЗАИМОДЕЙСТВА С ДРУГИТЕ ЛЕКАРСТВА?

 


КАКВО Е TENOFOVIR?

 Tenofovir (Виреад®), също така познат и като bis-POC PMPA, е медикамент, използван като компонент на антиретровирусната терапия (АРТ). Произвежда се от фирмата Gilead Sciences. Американската Администрация по Храните и Лекарствата (FDA) одобри tenofovir за лечение на ХИВ-инфекция през октомври 2001.
Tenofovir е нуклеотиден инхибитор на обратната транскриптаза (НИОТ). Тези лекарства блокират действието на ензима обратна транскриптаза. Този ензим променя генетичния материал на ХИВ от РНК в ДНК. Това трябва да стане преди генетичния код на ХИВ да бъде внесен в генетичния код на инфектираната клетка.


КОЙ ТРЯБВА ДА ВЗЕМА TENOFOVIR?

Tenofovir беше одобрен като антиретровирусен медикамент за употреба при хора с ХИВ-инфекция. Действието на медикамента засега не е добре изучено при подрастващи и деца под 18-годишна възраст, както и при възрастни над 65 години.
Няма абсолютни правила кога да се започне АРТ. Ти и твоят лекар трябва да вземете под внимание броя на твоите CD4 клетки, твоя вирусен товар, евентуални симптоми, които имаш, както и твоята подготвеност да започнеш терапия. В листовка 404 има повече информация относно препоръките за ползване на АРТ.

Трябва да уведомиш лекаря си ако имаш проблеми с бъбреците. При хората с проблеми в бъбреците може да се наложи намаляване на дозата на tenofovir.

Ако вземаш tenofovir в комбинация с други АРВ медикаменти, ще можеш да понижиш твоя вирусен товар до много ниски нива и да повишиш броя на твоите CD4 клетки. Това означава да останеш здрав за по-дълго време.

Tenofovir играе роля и при лечението на хепатит Б. При някои ко-инфектирани ХИВ-серопозитивни, обаче, хепатит Б-инфекцията се влоши, след като те преустановиха приема на tenofovir. Необходимо е да си направиш тест за хепатит Б преди да започнеш терапия с tenofovir за ХИВ-инфекцията. Ако имаш хепатит Б и спреш tenofovir, лекарят ти ще трябва да проследява обстойно чернодробните ти функции в течение на няколко месеца.

Tenofovir се изучава и като средство за предпазване от заразяване с ХИВ. От фирмата производител се надяват, че една таблетка на ден ще бъде достатъчна.


КАК СТОИ ВЪПРОСЪТ С РАЗВИВАНЕ НА РЕЗИСТЕНТНОСТ КЪМ TENOFOVIR?

Много от новите вирусни копия на ХИВ са мутантни. Те се различават леко от изходната форма на вируса. Някои мутантни форми продължават да се възпроизвеждат независимо, че ти вземаш лекарство, което спира “обикновения” ХИВ. Когато това се случи, даденото лекарство ще спре да действа. Това се нарича “развиване на резистентност”. В листовка 126 има повече информация по въпроса.

Понякога, когато ХИВ стане резистентен към медикамент, който приемаш, то вирусът ще е резистентен и към други антиретровирусни медикаменти, независимо, че никога не си ги приемал. Това се нарича кръстосана резистентност.

Резистентност може да се развие бързо. Поради това е от особена важност да приемаш АРТ според указанията, навреме и без да пропускаш или намаляваш дозите.

Едно от преимуществата на tenofovir е, че той действа срещу някои мутантни форми на ХИВ, които са резистентни към AZT, ddC или ddI.


КАК СЕ ВЗЕМА TENOFOVIR?

Предписваната доза tenofovir за възрастни е 300 mg (една таблетка) веднъж на ден, с храна или между храненията. Хората, вземащи tenofovir и ddI (didanosine, Видекс®) трябва да вземат tenofovir 2 часа преди или един час след didanosine.
Tenofovir е компонент на Трувада® (комбинация от tenofovir и emtricitabine). Вж. листовка 421.


КАКВИ СА СТРАНИЧНИТЕ ЕФЕКТИ?

Когато започнеш който и да е от АРВ медикаментите, може да имаш временни странични ефекти като главоболие, високо кръвно налягане или цялостно неразположение. Тези странични ефекти обикновено отшумяват с течение на времето.
Най-често срещаните странични ефекти при употреба на tenofovir са гадене, повръщане и загуба на апетит. При някои хора tenofovir може да повиши нивата на креатинин и трансаминазите. Това са ензими, свързани с дейността на
бъбреците и черния дроб. Завишените им нива показват увреждане на тези органи.
Tenofovir също така може да понижи плътността на костите (вж. листовка 557). Добавки от калций или витамин Д могат да помогнат. Това важи в особена сила за хора с остеопения или остеопороза.


КАК TENOFOVIR ВЗАИМОДЕЙСТВА С ДРУГИТЕ ЛЕКАРСТВА?

Tenofovir и didanosine (Видекс®): Едно неотдавнашно изследване показа, че приемът на 250 mg от бавно действащите капсули ddI (Видекс® EC) с tenofovir води до повишаване на нивата на ddI до степен сравнима със самостоятелния прием на 400 mg Видекс® EC. ddI и tenofovir не трябва да се използват съвместно, особено при пациенти с висок вирусен товар и нисък брой на CD4 клетките. Някои пациенти имаха сериозни странични ефекти в резултат на високите нива на ddI.

Нивата в кръвта на tenofovir се повишават ако медикаментът се взема с протеазните инхибитори atazanavir (Рейатаз®) и lopinavir/ritonavir (Калетра®). Това може да повиши риска от странични ефекти от tenofovir.

Tenofovir понижава нивата на atazanavir в кръвта. Поради тази причина atazanavir трябва да се подсилва с ritonavir, когато се приема с tenofovir.

Tenofovir не влияе на нивата на methadone, ribavirin или adefovir.
Три специфични комбинации, съдържащи tenofovir, трябва да се приемат само след внимателен анализ на рисковете и възможните ползи. При тези комбинации е най-добре да се добави и медикамент от друг клас:

• Tenofovir (Виреад®) + abacavir (Зиаген®) + lamivudine (Епивир®)
• Tenofovir (Виреад®) + didanosine (Видекс®) + lamivudine (Епивир®)
• Tenofovir + Видекс® EC + или efavirenz или nevirapine при пациенти, започващи първа линия терапия и с висок вирусен товар.

Tenofovir се отделя през бъбреците. Лекарството не се преработва в черния дроб и поради това не се очаква то да си взаимодейства с много други лекарства. Противовирусни лекарства, които завършват на "-ovir," обаче, като acyclovir и ganciclovir, може да взаимодействат с tenofovir. Уведоми лекаря си за всички лекарства, които приемаш.

Tenofovir трябва да се предписва като част от антиретровирусната комбинация. Най-често се използва с друг НИОТ плюс ННИОТ или плюс ПИ.

 


Back to Fact Sheet CategoriesInternational Association of Providers of AIDS Care

 

The AIDS InfoNet is a project of the International Association of Providers of AIDS Care.
webmaster@aidsinfonet.org

 

United States National Library of Medicine

Partially funded by the National Library of MedicineSearch Our Site
Newest Fact Sheets
Print This Fact Sheet
You can print this fact sheet on a single page in Microsoft Word (.doc) format or Adobe Acrobat (.pdf) format. Click on the links below to open the document in your browser and then print it.
 Adobe Acrobat PDF
 Microsoft Word

You can print directly from your browser using the link below. The printout will probably go onto a second page.
 Print Version (Web)

Monthly E-mail Updates

The InfoNet updates its Fact Sheets frequently. A listing of each month's changes is posted to several e-mail lists.

If you would like to receive this monthly update by personal e-mail, please click on the SUBMIT button.

SUBMIT