AIDS InfoNet Logo
This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.

The Henry J. Kaiser Family Foundation
Site of the Week
November 2003

The Health Leader Award 2006
The Health Leader Award 2006

The HOPE Reward

Med411.com Medical Award

HealthAtoZ.com Featured Site Award

BuscaSalud.com

IBS Tales Hope Award

HealingWell.com Editor's Choice Award

Listed in Listed in Treasures of the Internet


AIDS InfoNet Logo.  The AIDS InfoNet - Reliable, Up-to-Date AIDS Treatment Information
International Association of Providers of AIDS Care
Reviewed September 18, 2013

Fact Sheet 420

EMTRICITABINE (Емтрива®)


  • КАКВО Е EMTRICITABINE?
  • КОЙ ТРЯБВА ДА ВЗЕМА EMTRICITABINE?
  • КАК СТОИ ВЪПРОСЪТ С РАЗВИВАНЕ НА РЕЗИСТЕНТНОСТ КЪМ EMTRICITABINE?
  • КАК СЕ ВЗЕМА EMTRICITABINE?
  • КАКВИ СА СТРАНИЧНИТЕ ЕФЕКТИ?
  • КАК EMTRICITABINE ВЗАИМОДЕЙСТВА С ДРУГИТЕ ЛЕКАРСТВА?

 


КАКВО Е EMTRICITABINE?

 Emtricitabine (Емтрива®) е медикамент, използван като компонент на антиретровирусната терапия (АРТ). Произвежда се от Gilead Sciences. Emtricitabine е познат и като FTC. Emtricitabine е активен и срещу хепатит Б.
Emtricitabine е нуклеозиден инхибитор на обратната транскриптаза (НИОТ). Тези лекарства блокират действието на ензима обратна транскриптаза. Този ензим променя генетичния материал на ХИВ от РНК в ДНК. Това трябва да стане преди генетичния код на ХИВ да бъде внесен в генетичния код на инфектираната клетка.


КОЙ ТРЯБВА ДА ВЗЕМА EMTRICITABINE?

Emtricitabine беше одобрен като антиретровирусен медикамент за употреба при хора с ХИВ-инфекция. Действието на медикамента не е добре изучено при хора в напреднала възраст. Американската Администрация по Храните и Лекарствата (FDA) одобри през 2005 течна формулировка за употреба при деца над 3-месечна възраст.
Няма абсолютни правила кога да се започне АРТ. Ти и твоят лекар трябва да вземете под внимание броя на твоите CD4 клетки, твоя вирусен товар, евентуални симптоми, които имаш, както и твоята подготвеност да започнеш терапия. В листовка 404 има повече информация относно препоръките за ползване на АРТ.

Ако вземаш еmtricitabine в комбинация с други АРВ медикаменти, ще можеш да понижиш твоя вирусен товар до много ниски нива и да повишиш броя на твоите CD4 клетки. Това означава да останеш здрав за по-дълго време.

Emtricitabine не е одобрен за употреба при хепатит Б. При някои ко-инфектирани ХИВ-серопозитивни, обаче, хепатит Б-инфекцията се влоши, след като те преустановиха приема на еmtricitabine. Необходимо е да си направиш тест за хепатит Б преди да започнеш терапия с tenofovir за ХИВ-инфекцията. Ако имаш хепатит Б и спреш еmtricitabine, лекарят ти ще трябва да проследява обстойно чернодробните ти функции в течение на няколко месеца.


КАК СТОИ ВЪПРОСЪТ С РАЗВИВАНЕ НА РЕЗИСТЕНТНОСТ КЪМ EMTRICITABINE?

Много от новите вирусни копия на ХИВ са мутантни. Те се различават леко от изходната форма на вируса. Някои мутантни форми продължават да се възпроизвеждат независимо, че ти вземаш лекарство, което спира “обикновения” ХИВ. Когато това се случи, даденото лекарство ще спре да действа. Това се нарича “развиване на резистентност”. В листовка 126 има повече информация по въпроса.

Понякога, когато ХИВ стане резистентен към медикамент, който приемаш, то вирусът ще е резистентен и към други антиретровирусни медикаменти, независимо, че никога не си ги приемал. Това се нарича кръстосана резистентност. Например, ако ХИВ е резистентен към лекарството 3TC (Епивир®), то той почти задължително ще е резистентен и към emtricitabine. Ако вече си вземал 3TC, то твоят лекар може да поиска да направи тест за резистентност (Вж. листовка 126), за да провери дали emtricitabine ще действа в твоя случай.

Резистентност може да се развие бързо. Поради това е от особена важност да приемаш АРТ според указанията, навреме и без да пропускаш или намаляваш дозите.


КАК СЕ ВЗЕМА EMTRICITABINE?

Emtricitabine е наличен под формата на 200 mg-ови таблетки. Предписваната доза при възрастни е 200 mg на ден: една таблетка, веднъж на ден. Налична е и течна формулировка. Emtricitabine може да бъде приеман с храна или между храненията.

Уведоми лекаря си ако имаш проблеми с бъбреците. В някои случаи дозата на еmtricitabine може да се наложи да бъде намалена.

Emtricitabine е компонент на Трувада® (комбинация от tenofovir и emtricitabine). Вж. листовка 421.


КАКВИ СА СТРАНИЧНИТЕ ЕФЕКТИ?

Когато започнеш който и да е от АРВ медикаментите, може да имаш временни странични ефекти като главоболие, високо кръвно налягане или цялостно неразположение. Тези странични ефекти обикновено отшумяват с течение на времето.
Най-често срещаните странични ефекти при употреба на еmtricitabine са главоболие, диария, гадене и обриви. При някои хора в резултат на употребата на еmtricitabine може да се повишат нивата на млечната киселина в кръвта (лактатна ацидоза, вж. листовка 556). Могат да се появят и проблеми с черния дроб, така нареченото състояние “затлъстял черен дроб”. В много редки случаи се появяват ограничени промени в цвета на кожата.


КАК EMTRICITABINE ВЗАИМОДЕЙСТВА С ДРУГИТЕ ЛЕКАРСТВА?

Засега не са открити някакви сериозни взаимодействия между emtricitabine и другите антиретровирусни медикаменти.

Emtricitabine не трябва да се комбинира с lamivudine (3TC), защото лекарствата нямат допълваща се функция.
 


Back to Fact Sheet CategoriesInternational Association of Providers of AIDS Care

 

The AIDS InfoNet is a project of the International Association of Providers of AIDS Care.
webmaster@aidsinfonet.org

 

United States National Library of Medicine

Partially funded by the National Library of MedicineSearch Our Site
Newest Fact Sheets
Print This Fact Sheet
You can print this fact sheet on a single page in Microsoft Word (.doc) format or Adobe Acrobat (.pdf) format. Click on the links below to open the document in your browser and then print it.
 Adobe Acrobat PDF
 Microsoft Word

You can print directly from your browser using the link below. The printout will probably go onto a second page.
 Print Version (Web)

Monthly E-mail Updates

The InfoNet updates its Fact Sheets frequently. A listing of each month's changes is posted to several e-mail lists.

If you would like to receive this monthly update by personal e-mail, please click on the SUBMIT button.

SUBMIT