AIDS InfoNet Logo
This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.

The Henry J. Kaiser Family Foundation
Site of the Week
November 2003

The Health Leader Award 2006
The Health Leader Award 2006

The HOPE Reward

Med411.com Medical Award

HealthAtoZ.com Featured Site Award

BuscaSalud.com

IBS Tales Hope Award

HealingWell.com Editor's Choice Award

Listed in Listed in Treasures of the Internet


AIDS InfoNet Logo.  The AIDS InfoNet - Reliable, Up-to-Date AIDS Treatment Information
International Association of Providers of AIDS Care
Revised August 4, 2011

Fact Sheet 421

ТРУВАДА® (Tenofovir + Emtricitabine)


  • КАКВО Е ТРУВАДА®?
  • КОЙ ТРЯБВА ДА ВЗЕМА ТРУВАДА®?
  • КАК СТОИ ВЪПРОСЪТ С РАЗВИВАНЕ НА РЕЗИСТЕНТНОСТ КЪМ ТРУВАДА®?
  • КАК СЕ ВЗЕМА ТРУВАДА®?
  • КАКВИ СА СТРАНИЧНИТЕ ЕФЕКТИ?
  • КАК ТРУВАДА® ВЗАИМОДЕЙСТВА С ДРУГИТЕ ЛЕКАРСТВА?

 


КАКВО Е ТРУВАДА®?

 Tрувада® е комбиниран медикамент, съдържащ два антиретровирусни медикамента: tenofovir (Виреад®) и emtricitabine (Емтрива®). Tрувада® се произвежда от фирмата Gilead Sciences.
Лекарствата, влизащи в състава на Tрувада® са от класа на нуклеозидните инхибитори на обратната транскриптаза (НИОТ). Тези лекарства блокират действието на ензима обратна транскриптаза. Този ензим променя генетичния материал на ХИВ от РНК в ДНК. Това трябва да стане преди генетичния код на ХИВ да бъде внесен в генетичния код на инфектираната клетка.


КОЙ ТРЯБВА ДА ВЗЕМА ТРУВАДА®?

Трувада® беше одобрен като антиретровирусен медикамент за употреба при хора с ХИВ-инфекция през 2004. Действието му не е добре изучено при деца и хора в напреднала възраст.
Няма абсолютни правила кога да се започне АРТ. Ти и твоят лекар трябва да вземете под внимание броя на твоите CD4 клетки, твоя вирусен товар, евентуални симптоми, които имаш, както и твоята подготвеност да започнеш терапия. В листовка 404 има повече информация относно препоръките за ползване на АРТ.

Ако вземаш Трувада® в комбинация с други АРВ медикаменти, ще можеш да понижиш твоя вирусен товар до много ниски нива и да повишиш броя на твоите CD4 клетки. Това означава да останеш здрав за по-дълго време.

Действието на Трувада® не е изучено при хора под 18 години, както и при хора с хепатит Б. Те не бива да вземат Трувада® преди да са обсъдили това с лекуващия ги лекар.

При някои ко-инфектирани ХИВ-серопозитивни, хепатит Б-инфекцията се влоши, след като те преустановиха приема на emtricitabine, който е част от Трувада®. Необходимо е да си направиш тест за хепатит Б преди да започнеш терапия с Tрувада® за ХИВ-инфекцията. Ако имаш хепатит Б и спреш Трувада®, лекарят ти ще трябва да проследява обстойно чернодробните ти функции в течение на няколко месеца.

Трувада® е медикамент, в състава на който влизат два АРВ медикамента. Поради таза причина, в някои случаи може да е по-удобно да се използва Трувада® вместо някои други комбинации от лекарства. Това може да доведе до по-малко пропуснати дози и съответно до по-добър контрол върху ХИВ-инфекцията.

Трувада® не се препоръчва за употреба в тройна комбинация, състояща се само от НИОТ.


КАК СТОИ ВЪПРОСЪТ С РАЗВИВАНЕ НА РЕЗИСТЕНТНОСТ КЪМ ТРУВАДА®?

Много от новите вирусни копия на ХИВ са мутантни. Те се различават леко от изходната форма на вируса. Някои мутантни форми продължават да се възпроизвеждат независимо, че ти вземаш лекарство, което спира “обикновения” ХИВ. Когато това се случи, даденото лекарство ще спре да действа. Това се нарича “развиване на резистентност”. В листовка 126 има повече информация по въпроса.

Понякога, когато ХИВ стане резистентен към медикамент, който приемаш, то вирусът ще е резистентен и към други антиретровирусни медикаменти, независимо, че никога не си ги приемал. Това се нарича кръстосана резистентност.

Резистентност може да се развие бързо. Поради това е от особена важност да приемаш АРТ според указанията, навреме и без да пропускаш или намаляваш дозите.


КАК СЕ ВЗЕМА ТРУВАДА®?

Трувада® е под формата на таблетка. Предписваната доза за възрастни е една таблетка веднъж на ден. Всяка таблетка съдържа 300 mg tenofovir и 200 mg emtricitabine.
Трувада® може да бъде приеман с храна или между храненията. Ако имаш проблеми с бъбреците може да се наложи да вземаш Трувада® по-рядко.


КАКВИ СА СТРАНИЧНИТЕ ЕФЕКТИ?

Когато започнеш който и да е от АРВ медикаментите, може да имаш временни странични ефекти като главоболие, високо кръвно налягане или цялостно неразположение. Тези странични ефекти обикновено отшумяват с течение на времето.
Най-често срещаните странични ефекти при употреба на Трувада® са същите като при tenofovir и emtricitabine. Те включват главоболие, гадене, повръщане, обриви и загуба на апетит. При някои хора tenofovir може да повиши нивата на креатинин и трансаминазите. Това са ензими, свързани с дейността на бъбреците и черния дроб. Завишените им нива показват увреждане на тези органи.

Tenofovir също така може да понижи плътността на костите (вж. листовка 557). Добавки от калций или витамин Д могат да помогнат. Това важи в особена сила за хора с остеопения или остеопороза.

При някои хора в резултат на употребата на еmtricitabine може да се повишат нивата на млечната киселина в кръвта (лактатна ацидоза, вж. листовка 556). Могат да се появят и проблеми с черния дроб, така нареченото състояние “затлъстял черен дроб”. В много редки случаи се появяват ограничени промени в цвета на кожата.


КАК ТРУВАДА® ВЗАИМОДЕЙСТВА С ДРУГИТЕ ЛЕКАРСТВА?

Трувада® не трябва да се взема с 3TC (lamivudine).
Трувада® повишава нивата на ddI. Дозата на ddI, когато се взема с Трувада® трябва да се намали на 250 mg за хората, тежащи 60 kg и повече. Засега няма информация за хората, тежащи по-малко.

Трувада® не трябва да се използва с tenofovir или emtricitabine или с лекарство, съдържащи lamivudine (3TC), включващи Комбивир®, Тризивир® и Кивекса®.

Няма информация относно взаимодействията вежду emtricitabine и methadone. Tenofovir не влияе на нивата на methadone.

 


Back to Fact Sheet Categories



International Association of Providers of AIDS Care

 

The AIDS InfoNet is a project of the International Association of Providers of AIDS Care.
webmaster@aidsinfonet.org

 

United States National Library of Medicine

Partially funded by the National Library of Medicine



Search Our Site
Newest Fact Sheets
Print This Fact Sheet
You can print this fact sheet on a single page in Microsoft Word (.doc) format or Adobe Acrobat (.pdf) format. Click on the links below to open the document in your browser and then print it.
 Adobe Acrobat PDF
 Microsoft Word

You can print directly from your browser using the link below. The printout will probably go onto a second page.
 Print Version (Web)

Monthly E-mail Updates

The InfoNet updates its Fact Sheets frequently. A listing of each month's changes is posted to several e-mail lists.

If you would like to receive this monthly update by personal e-mail, please click on the SUBMIT button.

SUBMIT