AIDS InfoNet Logo
This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.

The Henry J. Kaiser Family Foundation
Site of the Week
November 2003

The Health Leader Award 2006
The Health Leader Award 2006

The HOPE Reward

Med411.com Medical Award

HealthAtoZ.com Featured Site Award

BuscaSalud.com

IBS Tales Hope Award

HealingWell.com Editor's Choice Award

Listed in Listed in Treasures of the Internet


AIDS InfoNet Logo.  The AIDS InfoNet - Reliable, Up-to-Date AIDS Treatment Information
International Association of Providers of AIDS Care
Reviewed February 4, 2014

Fact Sheet 422

КИВЕКСА® (Abacavir + 3TC)


  • КАКВО Е КИВЕКСА®?
  • КОЙ ТРЯБВА ДА ВЗЕМА КИВЕКСА®?
  • КАК СТОИ ВЪПРОСЪТ С РАЗВИВАНЕ НА РЕЗИСТЕНТНОСТ КЪМ КИВЕКСА®?
  • КАК СЕ ВЗЕМА КИВЕКСА®?
  • КАКВИ СА СТРАНИЧНИТЕ ЕФЕКТИ?
  • КАК КИВЕКСА® ВЗАИМОДЕЙСТВА С ДРУГИТЕ ЛЕКАРСТВА?

 


КАКВО Е КИВЕКСА®?

 Кивекса® е комбиниран медикамент, съдържащ два антиретровирусни медикамента: аbacavir и lamivudine (3TC). В САЩ медикаментът се нарича Епзиком®. Кивекса® се произвежда от фирмата GlaxoSmithKline.
Лекарствата, влизащи в състава на Кивекса® са от класа на нуклеозидните инхибитори на обратната транскриптаза (НИОТ). Тези лекарства блокират действието на ензима обратна транскриптаза. Този ензим променя генетичния материал на ХИВ от РНК в ДНК. Това трябва да стане преди генетичния код на ХИВ да бъде внесен в генетичния код на инфектираната клетка.


КОЙ ТРЯБВА ДА ВЗЕМА КИВЕКСА®?

Кивекса® беше одобрен през 2004 като антиретровирусен медикамент за употреба при хора с ХИВ-инфекция. Действието му не е добре изучено при деца.
Няма абсолютни правила кога да се започне АРТ. Ти и твоят лекар трябва да вземете под внимание броя на твоите CD4 клетки, твоя вирусен товар, евентуални симптоми, които имаш, както и твоята подготвеност да започнеш терапия. В листовка 404 има повече информация относно препоръките за ползване на АРТ.

Кивекса® не трябва да се предписва при деца под 13-годишна възраст или при хора с увреден черен дроб.

Ако вземаш Кивекса® в комбинация с други АРВ медикаменти, ще можеш да понижиш твоя вирусен товар до много ниски нива и да повишиш броя на твоите CD4 клетки. Това означава да останеш здрав за по-дълго време.

Кивекса® е медикамент, в състава на който влизат два АРВ медикамента. Поради таза причина, в някои случаи може да е по-удобно да се използва Кивекса® вместо някои други комбинации от лекарства. Това може да доведе до по-малко пропуснати дози и съответно до по-добър контрол върху ХИВ-инфекцията.
Въпреки че lamivudine се използва при лечение на хепатит Б, трябва да се има предвид, че при това лечение дозата е по-ниска от дозата, ползвана при ХИВ-инфекция. Хората с ХИВ трябва да използват по-високата доза. При някои ко-инфектирани ХИВ-серопозитивни, хепатит Б-инфекцията се влоши след като те преустановиха приема на 3TC, който е част от Кивекса®. Необходимо е да си направиш тест за хепатит Б преди да започнеш терапия с Кивекса® за ХИВ-инфекцията. Ако имаш хепатит Б и спреш Кивекса®, лекарят ти ще трябва да проследява обстойно чернодробните ти функции в течение на няколко месеца.


КАК СТОИ ВЪПРОСЪТ С РАЗВИВАНЕ НА РЕЗИСТЕНТНОСТ КЪМ КИВЕКСА®?
 

Много от новите вирусни копия на ХИВ са мутантни. Те се различават леко от изходната форма на вируса. Някои мутантни форми продължават да се възпроизвеждат независимо, че ти вземаш лекарство, което спира “обикновения” ХИВ. Когато това се случи, даденото лекарство ще спре да действа. Това се нарича “развиване на резистентност”. В листовка 126 има повече информация по въпроса.

Понякога, когато ХИВ стане резистентен към медикамент, който приемаш, то вирусът ще е резистентен и към други антиретровирусни медикаменти, независимо, че никога не си ги приемал. Това се нарича кръстосана резистентност.

Резистентност може да се развие бързо. Поради това е от особена важност да приемаш АРТ според указанията, навреме и без да пропускаш или намаляваш дозите.


КАК СЕ ВЗЕМА КИВЕКСА®?

Кивекса® е под формата на таблетка. Предписваната доза е една таблетка веднъж на ден. Всяка таблетка съдържа 600 mg abacavir и 300 mg 3TC.

Кивекса® може да бъде приеман с храна или между храненията.
Дозата на 3TC трябва да се намали при хора, които тежат по-малко от 50 кг. На хората, тежащи по-малко от 50 кг, обикновено не се предписва Кивекса®.


КАКВИ СА СТРАНИЧНИТЕ ЕФЕКТИ?

Когато започнеш който и да е от АРВ медикаментите, може да имаш временни странични ефекти като главоболие, високо кръвно налягане или цялостно неразположение. Тези странични ефекти обикновено отшумяват с течение на времето.

Най-често срещаните странични ефекти при употреба на Кивекса® са същите както при abacavir и 3ТС. Те включват гадене, повръщане, чувство на умора и главоболие. Вж. листовка 551 за повече подробности относно чувството на умора.

Най-сериозният възможен страничен ефект от abacavir е реакцията на свръхчувствителност. Около 8% от хората, които вземат abacavir, получават тази реакция Те трябва да преустановят приема на abacavir и няма да могат да го подновят никога повече. Ако подновят приема, техният живот може да е застрашен.

Реакцията обикновено се проявява през първите две седмици след започване на приема на abacavir Пациентите имат поне два от следните симптоми: втрисане, обриви, главоболие, цялостна отпадналост, липса на енергия, гадене, повръщане, диария или болки в стамаха, кашлица, недостиг на въздух или възпалено гърло. Ако се появи някой от гореспоменатите симптоми, докато вземаш Кивекса®, се свържи незабавно със своя лекар.

Виж листовка 416 за повече информация относно реакцията на свръхчувствителност към abacavir. При някои хора в резултат на употребата на НИОТ може да се повишат нивата на млечната киселина в кръвта (лактатна ацидоза, вж. листовка 556). Могат да се появят и проблеми с черния дроб, така нареченото състояние “затлъстял черен дроб”.


КАК КИВЕКСА® ВЗАИМОДЕЙСТВА С ДРУГИТЕ ЛЕКАРСТВА?

Кивекса® не трябва да се взема с ddC (zalcitabine) или с d4T (stavudine). Тези медикаменти, обаче, са също нуклеозидни аналози и шансът твоят лекар да реши да ги предпише с Кивекса е много малък. Освен това ddC излезе от употреба.
Нивата в кръвта на 3TC могат да бъдат повишени от bactrim или septra. Вж. листовка 535 за допълнителна информация относно тези лекарства.

 


Back to Fact Sheet CategoriesInternational Association of Providers of AIDS Care

 

The AIDS InfoNet is a project of the International Association of Providers of AIDS Care.
webmaster@aidsinfonet.org

 

United States National Library of Medicine

Partially funded by the National Library of MedicineSearch Our Site
Newest Fact Sheets
Print This Fact Sheet
You can print this fact sheet on a single page in Microsoft Word (.doc) format or Adobe Acrobat (.pdf) format. Click on the links below to open the document in your browser and then print it.
 Adobe Acrobat PDF
 Microsoft Word

You can print directly from your browser using the link below. The printout will probably go onto a second page.
 Print Version (Web)

Monthly E-mail Updates

The InfoNet updates its Fact Sheets frequently. A listing of each month's changes is posted to several e-mail lists.

If you would like to receive this monthly update by personal e-mail, please click on the SUBMIT button.

SUBMIT